سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

تاریخ ایجاد در 11 بهمن 1393 نوشته شده توسط صبور رحیل
اخبار
نمایش از 11 بهمن 1393


ما و روزگار پسا-انتخاباتی مان

یادداشتی از : صبور رحیل .
انتخابات ریاست جمهوری پیروزیها و شکستهایی در پی داشت. انتخابات یک پروسۀ سیاسی است که در آن مردم- چه در جایگاه افراد و چه در جایگاه کتله های اجتماعی برای تامین منافع شان شرکت می کنند. مردم این منافع را با تعیین افرادی که برنامه های مشخصی را دنبال می کنند، تامین می کنند.

ادامه مطلب: ما و روزگار پسا -انتخاباتی مان
 
تاریخ ایجاد در 11 بهمن 1393 نوشته شده توسط عزیز آریانفر
ROOT»
نمایش از 11 بهمن 1393

" ایران " و " پرشیا" ( فارس )

یادداشتی از : عزیز آریانفر .
1- تا سال 1935 کشور ایران را در جهان به نام پارس می شناحتند اما در درون کشور و گستره پارسی زبانان همواره به نام ایران یاد می گردید. اگر کتاب سراج التواریخ را که پیش از این تاریه به رشته نگارش درآمده، مطالعه فرموده باشید، ده ها بار می توانید نام کشور ایران را ببینید. در زمینه صدها نمونه دیگر هم است چه در سروده های شاعران و چه در اسناد و مدارک. برای مثال قرار دادهایی که در دوره امانیه میان افغانستان و ایران امضاء شده است، در همه نام ایران ذکر شده است.

ادامه مطلب: نامهای " ایران " و " پرشیا" (فارس)
 
تاریخ ایجاد در 11 بهمن 1393 نوشته شده توسط عبدالسلام مقیم احمدی
اخبار
نمایش از 11 بهمن 1393

حکومت وحدت ملی و چالش ها

نبشته از : عبدالسلام مقیم احمدی .
در تشکیل حکومت وحدت ملی و به ویژه معرفی کابینه جدید من منحیث یک  افغانستانی  ازین موضوع ناراحت نیستم که چرا سهم  تاجیکان منحیث یک ملیت مطرح در سرزمین ابایی شان در مقامات کلیدی امنیتی و اقتصادی  نادیده گرفته شده و به انزوای سیاسی کشانیده شده اند .

ادامه مطلب: حکومت وحدت ملی و چالش ها
 
تاریخ ایجاد در 21 دی 1393 نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار
نمایش از 21 دی 1393

ما کوچی نمی خواهیم !
نبشته از : درویش دریادلی .
می شنوییم که بیشتر از پنجاه هزار نفر کوچی ، مسلح با ابزار های جنگی سبک و سنگین، در نواحی پروان و سی هزار نفر کوچی در ولایت کاپیسا، در حال جابه جا شدن هستند. به همین سان ، در ساحه های هرات و بدخشان و جاهای دیگر نیز رخنه کرده و زمین هایی را که متعلق به مردم آن نواحی می باشد، اشغال می کنند.

ادامه مطلب: ما کوچی نمی خواهیم !
 
تاریخ ایجاد در 15 دی 1393 نوشته شده توسط شورای عالی همبستگی تاجیکان
اخبار
نمایش از 15 دی 1393

به نام خداوند جان و خرد

«برای پیش رفت هیچ راهی نیست به غیر از بارها و بارها
سکندری رفتن و زمین خوردن و برخاستن و باز برخاستن»

اطلاعیه شورای همبستگی تاجیکان افغانستان
قرار است، شورای همبستگی تاجیکان افغانستان به زودی نُخستین همایش مؤسسین خویش را در شهر کابل برگزار کند. بنابراین، از تمام شهروندان تاجیک تبار افغانستان، چه در داخل کشور و بیرون از کشور زیست دارند، تمنا داریم که برای اشتراک در این "همایش مؤسسین شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان" مشخصات مکمل خود را به وسیلۀ نشانی‌های برقی به ما بفرستید، تا کارت دعوت و زمینۀ حضور در این همایش بزرگ مساعد گردد. ( ادامه مطلب را نگاه کنید).

ادامه مطلب: اطلاعیۀ شورای عالی همبستگی تاجیکان
 
تاریخ ایجاد در 23 آذر 1393 نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار
نمایش از 23 آذر 1393

ما نه حرامی هستیم نه اوغان !
یادداشتی از : درویش دریادلی .
جنرال واحد طاقت، یکی از فاشیست های افراطی پشتون، یکبار در ماه قوس سال 1392 در یک برنامه تیلویزیون " ژوندون " گفته بود " کسی که میگوید افغان نیستم ، حرامی هست" . حالا باز هم دیروز ، تاریخ بیست و یکم ماه قوس سال 1393 در تیلویزیون یک ، برنامه 100 روز پس از تحلیف ، ظاهر شد و سخن سال پیش را بار بار تکرار کرد و همه مردمان غیر اوغان را " حرامی " خواند .

ادامه مطلب: ما نه حرامی هستیم نه اوغان !
 
تاریخ ایجاد در 23 آذر 1393 نوشته شده توسط برنامه آماج
اخبار
نمایش از 23 آذر 1393

بازهم یکبار دیگر ، جنرال واحد طاقت فاشیست پشتون ، به همه غیر پشتونها توهین کرد و گفت : هر کسی که افغان نست ، حرامی است !

اینک نواری ویدیویی برنامه آماج تیلویزیون یک را به شما پیشکش می کنیم که در آن روی مساله هویت مردم ساکن در اوغانستان بحث می شود و در جریان بحث واحد طاقت میگوید که هرکسی که خود را افغان نمی داند ، حرامی است . بحث جالب است . نگاه کنید :

 

 

 
تاریخ ایجاد در 17 آذر 1393 نوشته شده توسط متین رضایی
اخبار
نمایش از 17 آذر 1393


نشت مشورتی پیرامون بنیان گذاری شورای سراسری تاجیکان افغانستان
در شهر "ارنم" کشورشاهی هالند
مورخ 6دسمبر 2014.
گردهم آیی با شکوهی جمعی از تاجیک تباران ساکن درکشور هالند وجرمنی به اشتراک دکتر عبدالطیف پدرام نماینده مردم در مجلس نمایندگان شورای ملی افغانستان، رئیس حزب کنگره ملی ورئیس کمیته تدارک برای تآسیس شورای سراسری تاجیکان برگذارگردید .

ادامه مطلب: مجلس شورای سراسری تاجیکان افغانستان در هالند
 
تاریخ ایجاد در 17 آذر 1393 نوشته شده توسط کلیم الله همسخن
اخبار
نمایش از 17 آذر 1393

آچار شلغم و بادنجان، اسپنتا و هویت " افغان " !

یادداشتی از : کلیم الله همسخن

«ملت- دولت شهروندان گفتمان ضد نژادگرایی تباری» عنوان مقاله ای است ازدکتراسپنتادر روزنامه ی هشت صبح. دراین مقاله دکتراسپنتا روی تغییرنام خراسان به افغانستان، حاکمیت زبان فارسی و قلمروهای آن ازلحاظ تاریخی و سهم تمامی اقوام درغنامندی و شکوه خراسان دانش پرور می پردازد و خراسان ستیزی را تقلیل مردم این بوم و بر به ملت فاقد تاریخ می داند. دولت-ملت و ملت-دولت را ازلحاظ تیوریک به برسی می گیرد. بحثهای تاریخی و تیوریک این مقاله درعین کهنگی از قلم آدمی به فرزانگی دکتراسپنتا زیبا و دلنشین است. اما خواندن این مقاله چندپرسش را بار می آورد:

ادامه مطلب: آچار شلغم و بادنجان، اسپنتا و هویت "افغان"!
 
تاریخ ایجاد در 17 آذر 1393 نوشته شده توسط فرزاد بونش رمضانی
اخبار
نمایش از 17 آذر 1393

خط‌ آهن قزاقستان–ترکمنستان–ایران و ناكامي سیاست همه چیز بدون ايران 
نبشته از : فرزاد رمضاني بونش
موافقتنامه اوليه احداث خط‌ آهن قزاقستان–ترکمنستان–ایران در سال 1386 به امضا و در حاشیه اجلاس رؤسای جمهور حاشیه دریای مازندران در مهر 1386 در تهران  موافقتنامه نهایی احداث این مسیر  آهن  تثبيت شد.

ادامه مطلب: خط آهن قزاقستان - ترکمنستان - ایران
 
تاریخ ایجاد در 17 آذر 1393 نوشته شده توسط tajikan
اخبار
نمایش از 17 آذر 1393

زبان فارسی و فاشیزم اوغانی
نبشته از : درویش دریادلی .
زبان شیرین فارسی و مردم فارسی زبان در اوغانستان گرفتار یک عذاب و مصیبت بزرگ هستند. یک مشت پشتونیست ها و فاشیست های اوغان( پشتون) که از عقده حقارت و خود کم نگری فرهنگی رنج می کشند، با زبان دلربای پارسی دری دشمنی دارند و میخواهند هر طور شده ، از راه های گوناگون و با شگرد های رنگا رنگ، زبان پارسی را درهمکوبند و دامنش را از گسترۀ زنده گی مردم در اوغانستان برچینند و به جای آن زبان خویش را بر مردم تحمیل کنند. یکی از نیرنگ های شان این بود که گفتند آن زبانی که در اوغانستان به نام زبان فارسی شناخته می شود ، زبان فارسی نیست ، زبان دری است . گفتند که زبان فارسی ، زبان کشور ایران و زبان بیگانه است. همچنان گفتند که " فارسی " و " دری " دو زبان جداگانه است !

ادامه مطلب: زبان فارسی و فاشیزم اوغانی
 
تاریخ ایجاد در 15 آذر 1393 نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 15 آذر 1393

جنبش 16 قوس فراموش نمی شود

یادداشتی از : پایگاه تاجیکان .

امروز شانزده هم قوس / آذر ، سال 1393 هجری خورشیدی است. یکسال پیش در همین روز، در شهر کابل یک خیزش بزرگ مدنی شهروندان غیر پشتون اوغانستان  را شاهد بودیم. به ویژه ، جوانان مبارز تاجیک در برپایی و رهبری جنبش شانزده هم قوس نقش برازنده و چشمگیر داشتند.

ادامه مطلب: جنبش 16 قوس فراموش نمی شود
 
تاریخ ایجاد در 12 آذر 1393 نوشته شده توسط اکبر تورسون / یوتوب
اخبار
نمایش از 12 آذر 1393

سخنانی از اکبر تورسون ، دانشمند تاجیک از کشور تاجیکستان پیرامون ضرورت همگرایی و همبستگی اقوام ایرانی ، به ویژه در کشور های ایران و افغانستان و تاجیکستان :

 

 
تاریخ ایجاد در 12 آذر 1393 نوشته شده توسط tajikan
اخبار
نمایش از 12 آذر 1393


حمایت افغانستانی های مقیم دنمارک از تاسیس «شورای سراسری تاجیکان افغانستان»
دربعدازظهر روز 29 نوامبر 2014 مطابق 8 قوس/ آذر1393 خورشیدی کرد هم آیی باشکوهی به اشتراک دکتر عبدالطیف پدرام نمایندۀ مردم ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان ، رهبر حزب کنگرۀ ملی افغانستان و رییس هیئت مدیره شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، به منظور رایزنی و مشورت با نخبه گان تاجیک تبار افغانستانی مقیم دنمارک در شهر کوپنهاگن پایتخت این کشور دایر گردید..

ادامه مطلب: تاجیکهای مقیم دنمارک و شورای سراسری تاجیکان
 
تاریخ ایجاد در 12 آذر 1393 نوشته شده توسط تیلویزیون میترا
اخبار
نمایش از 12 آذر 1393

پنجشیر ، سرزمین جهاد و مقاومت، آرامگاه احمد شاه مسعود ( رح ) 

باسپاس از برنامه " پیوند" تیلویزیون میترا ، شما را به دیدن نوار ویدئویی دعوت می کنم که در آن به معرفی سرزمین غرور آفرین پنجشیر پرداخته شده است. برای کسانی که در باره پنجشیر میخواهند بیشتر بدانند ، دیدن این ویدیو خیلی دلچسپ خواهد بود. برای دیدن نوار به ادامه مطلب برویید.

ادامه مطلب: پنجشیر ، سرزمین جهاد و مقاومت مردمی
 
تاریخ ایجاد در 06 آذر 1393 نوشته شده توسط صبور رحیل
اخبار
نمایش از 06 آذر 1393


تاجیکان و امریکا - آغازهای برای یک بحث بزرگ
نبشته از : صبور رحیل .
جایگاه سیاسی و اقتصادی تاجیکان  در افغانستان در سیزده سال اخیر سیر به شدت قهقرایی داشته است. این وضعیت در انتخابات پر از تقلب و تسلیم سال 2014 به جایی رسید که سوال بود نبود تاجیکان در افغانستان را در حلقات کوچک و بزرگ مطرح کرد. گستردگی و ژرفای این بحث به چنان حدی رسید که در تاریخ کشور برای اولین بار حرکتهای برهنه و بی پرده یی زیرنام حقوق تاجیکان در قدرت و ثروت کشور به میان آمد.

ادامه مطلب: تاجیکان و امریکا
 
تاریخ ایجاد در 06 آذر 1393 نوشته شده توسط رامش نوری
اخبار
نمایش از 06 آذر 1393

سهم شمالی در حکومت وحدت ملی کجاست؟
نبشته از : رامش نوری
پس از توافق سیاسی، مهم ترین پرسش، در واقع توزیع قدرت میان تیم های رقیب محسوب می شد، اما حالا که بیشترین زحمت این انتخابات و مبارزات آن را شمالی و مردمان متعهد، متخصص و جسورش کشیده است، پس سوال این است که سهم شمالی و شمالیوال ها چیست؟ و کجاست؟،

ادامه مطلب: سهم شمالی در حکومت وحدت ملی کجاست؟
 
تاریخ ایجاد در 01 آذر 1393 نوشته شده توسط یحیی حازم
اخبار
نمایش از 01 آذر 1393

خوی تاجیکانه!
نبشته از: یحیی حازم
تاجیکان مردمانی آریانی و بومی سرزمینی از کاشغر تا عراق و از خوارزم تا پی‌شاهپور(پشاور) می باشند. از این سرزمین افسانه‌یی - تاریخی در اوستا به‌نام «ایرن واجه» در متون دورة اشکانی و ساسانی به‌نام «ایران‌شهر» و در شاهنامه فردوسی به‌نام «ایران‌زمین» یاد شده است.

ادامه مطلب: خوی تاجیکانه
 
تاریخ ایجاد در 30 آبان 1393 نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار
نمایش از 30 آبان 1393

"افغان" سازی، یکی از هدفهای فاشیزم پشتونی
نبشته از : درویش دریادلی .
هرچند که پیرامون این جستار ، چندین بار نوشته ام ، اما بازهم میخواهم به این مساله کوتاه بپردازم . دلیل باز پرداختنم  این است که می بینم  چند تن از چوچه فاشیستک های نو به دوران رسیده، آمده اند  قصۀ کهنه شدۀ بابا های خود را با ترفند و تزویر نشخوار می کنند و جوانان ما را به " اوغان" شدن دعوت می نمایند. میخواهم بنویسم که این " اوغان " خواهی و اوغان سازی ، حکایتی است کهنه و تاریخ زده ، سخنی است یاوه و سست پایه ، اما خواست و آرمان بسیار اساسی پشتونیستهای اوغانستان می باشد.

ادامه مطلب: "افغان" سازی ، یکی از هدفهای فاشیزم پشتونی
 
تاریخ ایجاد در 30 آبان 1393 نوشته شده توسط آثارالحق حکیمی
اخبار
نمایش از 30 آبان 1393

دیدار از خانواده‌ی ‫شهید قدسیه‬
یادداشتی از : آثار حکیمی .
امروز با جمعی از عزیزان، به دیدار خانواده‌ی شهید قدسیه رفتیم. پدر، برادر و دیگر بستگان وی، ضمن قدردانی از فعالیت های همه دوستان، تأکید کردند که اگر انتقادهای رسانه های اجتماعی نمی بود، خانواده‌ی قدسیه، مانند خانواده‌ی هزاران قربانی دیگر این خاک، درد شان را به تنهایی می خوردند و کسی جز بستگان شان، حال شان را نمی پرسید؛ اما تلاش‌های شما سبب شد که ما به یاد مقام‌های دولتی بیاییم.

ادامه مطلب: دیدار از خانوادۀ شهید قدسیه
 
تاریخ ایجاد در 29 آبان 1393 نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 29 آبان 1393

( در این تصویر ، شکریه بارکزی را می بینید که در همان چند لحظه پس از انفجار ، از موتر ( ماشین ) خود پیاده شده و به سوی دیگر می خرامد )

آیا شکریه بارکزی یک تروریست است ؟!

یادداشت از : پایگاه تاجیکان

قراری که هموطنان گرامی آگاهی دارند، چند روز پیش ، به تاریخ 25 عقرب / آبان 1393 ( 16 نوامبر2014) یک انفجار بزرگ در جاده دارالامان ، شهر کابل ، رخ داد و در اثر آن سه نفر کشته و 23 نفر زخمی شدند. آوازه افتاد که هدف آن حادثه تروریستی ، خانم شکریه " بارکزی " عضو مجلس نماینده گان اوغانستان بود.

ادامه مطلب: شکریه بارکزی یک تروریست است؟!
 
تاریخ ایجاد در 28 آبان 1393 نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 28 آبان 1393

در این پسین ها که دولت خیانت ملی اشرف غنی تقلب سالار بر مردم اوغانستان تحمیل گردیده است، کار موثر و اساسی از سوی کارگزاران این دولت پوشالی به چشم نمی خورد ، اما کارک های نمایشی و ظاهر شدن در برابر کمره ها به بهانه های گوناگون ، به یک رسم روزمره تبدیل گشته است.

ادامه مطلب: انتقاد احمد مسعود از عبدالله عبدالله
 
تاریخ ایجاد در 22 آبان 1393 نوشته شده توسط شفیق شرق
اخبار
نمایش از 22 آبان 1393

" زاخیلوال" باید به دادگاه کشانده شود !

فراخوانی از : شفیق شرق .
ما همواره نابساماني هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي را جدي گرفته ايم، اما از كنار خيانت هاي اقتصادي و مالي، سرسري و حتا بي تفاوت گذشته ايم.

ادامه مطلب: " زاخیلوال " باید به دادگاه کشانده شود!
 
تاریخ ایجاد در 21 آبان 1393 نوشته شده توسط انجمن خراسانیان
اخبار
نمایش از 21 آبان 1393

انجمن خراسانیان، برنامه‌ی شعر و موسیقی را با حضور نجیب بارور شاعر و فردین فاخر آوازخوان، برگزار می‌کند.

ادامه مطلب: اگاهینامه انجمن خراسانیان
 
تاریخ ایجاد در 20 آبان 1393 نوشته شده توسط tajikan
اخبار
نمایش از 20 آبان 1393

تاجیک ها و طرح حقوق قومی

یادداشتی از : مجیب مهرداد
شماری از دوستان می گویند که مثلن بخشی از مردم افغانستان مقدر است که حقوق شهروندی را جار بزنند، این در حالی است که دیگران هرگز برای یک لحظه ای حاضر نیستند مباحث حقوقی شان را بیرون از چارچوب قومیت مطرح کنند،

ادامه مطلب: تاجیکها و طرح حقوق قومی
 
تاریخ ایجاد در 20 آبان 1393 نوشته شده توسط عارف منصوری
اخبار
نمایش از 20 آبان 1393


ظهور غلجايى ها و زوال درانى ها
نبشته از : محمد عارف منصوری
اگر از منظر قوميت، انتخابات اخير رياست جمهورى را كالبد شگافى نمائيم، بوضوح درميابيم كه صف آرايى های قبل از انتخابات، جريان پرتنش و فرآيند غير منتظرۀ آن، بازتوليد ساختار نامتجانس اجتماعى كشور ماست.

ادامه مطلب: ظهور غلجایی ها و زوال درانی ها
 
تاریخ ایجاد در 17 آبان 1393 نوشته شده توسط شورای عالی همبستگی تاجیکان
اخبار
نمایش از 17 آبان 1393

برنامه شان این است که تمدن و زبان تاجیکان را در این حوزۀ بکلی نابود کنند !

به تاریخ پانزده هم آبان / عقرب ، همآیش بزرگی به مناسبت هشتاد و پنحمین سالگر شهادت امیر حبیب الله خان کلکانی در کابل برگزار شد. در این همایش شماری از شخصیت های تاجیک سخنرانی کردند که از آن جمله آقای عبداللطیف پدرام عضو مجلس نماینده گان و رهبر کنگره ملی نیز سخنرانی داشت. از شما دعوت می کنیم که این نوار نشر شده از جانب شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان ، به دقت گوش دهید. آقای پدرام باز هم از نقشه هایی که برای نابودی تاجیکان اوغانستان در حال اجرا شدن است پرده برمیدارد:

 

ادامه مطلب: میخواهند تمدن و زبان تاجیکان را نابود کنند!
 
تاریخ ایجاد در 16 آبان 1393 نوشته شده توسط انجمن خراسانیان
اخبار
نمایش از 16 آبان 1393

برنامه‌ی شعر خوانی عصمت الله عاصم اسفزاری، از شاعران جوان هرات و نقد و نظر بر تازه‌ترین مجموعه‌ی شعری وی «شاخه‌ی به حرمت درخت»
سخنرانان این برنامه:

ادامه مطلب: انجمن خراسانیان ،شعرخوانی اسفزاری
 
تاریخ ایجاد در 15 آبان 1393 نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان / شورای تاجیکان
اخبار
نمایش از 15 آبان 1393

فوتور از امیر حبیب الله خان کلکانی پاد شاه تاجیکتبار اوغانستان

امروز ، پنجشنبه ، پانزده هم آبان / عقرب ، در شهر کابل ، همایش بزرگی برگزار گردید برای بزرگداشت از شهید حبیب الله خان کلکانی پادشاه تاجیکتبار اوغانستان که هشتاد و پنج سال پیش توسط دست پرورده گان انگلیس ( نادر غدار و همدستانش) به دار آویخته شد. این همایش بزرگ به ابتکار گروه تدارک" شورای عالی همبستگی تاجیکان " فراخوانده شده بود و سخنرانان اصلی این محفل آقایان عبداللطیف پدرام نماینده مجلس  ، عبدالحفیط منصور نماینده مجلس ، داوود کلکانی نماینده مجلس و انجنیر ذکریا نماینده مجلس و شماری از استادان دانشگاه و شخصیت های فرهنگی بودند.

ادامه مطلب: هشتاد وپنجمین سالیاد شهادت امیرحبیب الله کلکانی
 
تاریخ ایجاد در 14 آبان 1393 نوشته شده توسط شورای عالی همبستگی تاجیکان
اخبار
نمایش از 14 آبان 1393

( بالای عکس فشار دهید)
بسم تعالی
اطلاعیه
من محکوم ِ شکنجه‌یی مضاعف‌ام :
قرار است، شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، نشستی را زیر نام «سیری در زندگی و عمل کرد سیاسی امیر حبیب الله خان کلکانی» برگزار کند.

ادامه مطلب: اطلاعیه شورای عالی همبستگی تاجیکان
 
تاریخ ایجاد در 14 آبان 1393 نوشته شده توسط عبدالسلام مقیم احمدی
اخبار
نمایش از 14 آبان 1393

پیشنهادی درارتباط به ایجاد شورای عالی تاجیکان
نبشته از : مقیم احمدی .
ایجاد شورای عالی تاجیکان نیازی است برای وحدت درونی و انسجام تاجیکان افغانستانی دور یک محوریت و اقدامی است عالی وضروری مطابق به تقاضای شرایط عینی جامعه ، زیرا کشور نام نهاد اوغانستان(سرزمین خراسان) از بدو تاسیس بصورت یک جانبه و حتی گفته می توان جابرانه توسط یک گروه خاص ملیت گرا ی شئیونیست به کمک و حمایه

ادامه مطلب: پیشنهادی در ارتباط به شورای تاجیکان
 
تاریخ ایجاد در 10 آبان 1393 نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 10 آبان 1393

برگ " شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان " در رخنامه گشایش یافت !

یادداشت از : پایگاه تاجیکان .

به همه تاجیکان گرامی مژده می دهیم که صفحه ای " شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان " در فیسبوک گشایش یافته است و شما می توانید که پس از این ، همه گزارش ها و خبر های مربوط به جنبش تدارک شورای سراسری تاجیکان را از راه تاربرگ رسمی آن جنبش دریافت کنید.

ادامه مطلب: به صفحه شورای عالی همبستگی تاجیکان بپیوندید
 
تاریخ ایجاد در 08 آبان 1393 نوشته شده توسط مجیب مهرداد
اخبار
نمایش از 08 آبان 1393

مجیب مهرداد ، شاعر تاجیک ، یکی از جوانان شناخته شده در عرصه ادبیات پارسی دری در کشور اوغانستان، می باشد.  مدتی شد که مجیب مهرداد از اوغانستان  به امریکا سفر کرده است و برای علاقمندان ادبیات ، ترجمه  انگلیسی شعر های خود را میخواند. یک نوار ویدیویی از یک محفل شعرخوانی اش انتشار یافته است که آن را به شما دوستان گرامی پییشکش می کنیم . البته شعر خوانی به زبان انگلیسی است . ( به ادامه مطلب برویید):

ادامه مطلب: مجیب مهرداد در امریکا
 
تاریخ ایجاد در 02 آبان 1393 نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 02 آبان 1393

 اتحاد پشتونیزم و پانترکیزم، خطری برای تاجیکان
نبشته از : پایگاه تاجیکان .
دولت داعش پرور ترکیه که افکار افراطی پان تورکیستی را در کپسول شعار های فریبندۀ اسلامخواهی پوشانده و به خورد مردمان شرق اسلامی می دهد ، تلاش دیوانه وار دارد تا در گسترۀ کشورهای تورک زبان و پارسی زبان و سنی مذهبان از شرق میانه و شرق اروپا و آسیای میانه و جنوب آسیا ، تا بخش های مسلمان نشین تورک زبان چین ، نفوذ کند و زمینه الحاق و یگانگی تمامی سرزمین های خیالی " تورک  " را فراهم سازد. دولت ترکیه در راستای رسیدن به هدف های شوم پانترکیستی خود به اوغانستان نیز چشم دوخته است.

ادامه مطلب: اتحاد پشتونیزم و پان تورکیزم ، خطری برای تاجیکان
 
تاریخ ایجاد در 30 مهر 1393 نوشته شده توسط عبداللطیف پدرام
اخبار
نمایش از 30 مهر 1393

"تاجیک" باید بانام خودش،باهویت خودش،خود را مطرح کند!

باز هم یک سخنرانی مهم و تاریخی از آقای عبداللطیف پدرام پیرامون عدالتخواهی در اوغانستان ، برنامه های پان تورکیست ها و فاشیست های اوغان برای به حاشیه راندن زبان فارسی دری در کشور های منطقه و در اوغانستان . آقای پدرام می گوید که تاجیکها باید با هویت خودشان ، با نام و نشان خود شان خودرا مطرح کنند و برای گرفتن حق خود مبارزه نمایند. لطفا این سخنرانی آموزنده را ببینید و بشنویید و به دسترس دوستان تاجیک و ایرانی تان قرار دهید و در رسانه های اجتماعی به گونه گسترده با دیگران شریک سازید: ( به ادامه مطلب برویید).

ادامه مطلب: "تاجیک" باید با نام خودش، با هویت خودش ، خود را مطرح کند !
 

صفحه4 از25

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

مطالب دیگر

حاضرین در سایت

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید