سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

درباره ما

نوشته شده توسط دبیران
اخبار
نمایش از 03 فروردين 1390 بازدید: 18112
پرینت


لطفا  تاجیک میدیا را بهتر بشناسید :

تاجیک میدیا ، در زمان بسیار کوتاه ، مورد توجه عده ی زیاد از عدالت پسندان و آزادیخواهان در کشور های مختلف جهان قرار گرفت که از آن جمله عزیزان ما در اوغانستان ، تاجیکستان و ایران با ارسال پیام های تبریکی و ابراز همبستگی با تاجیک میدیا ، ما را سر افراز ساختند که در فرصت مناسب پیام های ایشان را به نشر خواهیم رساند . در همین حال ، دوستان همزبان و هم وطن ما در کشور های غربی نیز با مهرورزی ویژه ای گشایش تاجیک میدیا را استقبال کردند که ما از همه ایشان ممنون و سپاس گزاریم .

با وصف اینکه  پایگاه ء   " تاجیک میدیا " مرام نشراتی روشن و مفصلی را انتشار داده است ، برخی دوستان گرامی ما برداشت و درک درستی از این تارگاه و اهداف آن ندارند که ما ناگزیریم بازهم اندکی بیشتر در باب تاجیک میدیا بنویسم تا شناخت بهتری به عزیزان دست دهد .

نخست -  تاجیک میدیا ، همانگونه که در مرام نشراتی اش به روشنی بیان شده است ، یک پایگاه ء  سیاسی – فرهنگی  مستقل و آزادیخواه است که هدفش خدمت به مردم ستمدیده ی تاجیک در اوغانستان و کشورهای دیگر می باشد .

دوم -  تاجیک میدیا ، یک تار گاه سیاسی است و این سیاسی بودنش هم خیلی آگاهانه و از روی سنجش و برنامه بسیار دقیق و ژرفی ست که دبیران و دست اندر کاران این تارگاه خود بدان اعتقاد دارند و برای تحقق آن مبارزه می نمایند . هویت و راه تاجیک میدیا از همین آرمان های بزرگ مبارزاتی اش مشخص می گردد که در مرام نشراتی بازتاب یافته است و در نبشته ها و مقالات این تارگاه انعکاس یافته اند .   طوری نیست که این تارگاه ، یک پیوند گاه ( جایگاه ی پیوند تارگاه های دیگر --  لینکستان ) باشد و از روی ناچاری گرفتار مسایل سیاسی هم  گشته است . موجودیت پیوند ها و یا نشانی های تارگاه های دیگر در تاجیک میدیا ، بخشی از کارش است ، نه چیزی که هویت تاجیک میدیا را معین سازد . تاجیک میدیا ، در اصل و اساس خویش ، پایگاه محکم آزاده گان  و  سنگر خارایین دلیران است که در یک مبارزه ی بسیار شکوهمند و آزادیخواهانه سهم فعال و بزرگ را به عهده دارد که به زودی خینه ی پای رقاصه های " ناچخانه " های فرهنگ را رو خواهد کرد و خواب خرگوشکان  ِ  وادی بی غمباشی را در چشمان کور شان خواهد شکست . دبیران تاجیک میدیا ، میرزا های حاشیه نویس قابوس نامه های عصر قیقانوس نیستند ، رزمآوران بی هراسی استند که سگ های دم درب های ستمگران از طنین گام های استوار شان دُمک های خاک خورده ای خود را جمع می کنند و به خس پوشک های بی هویتی  خویش پناه می برند .

 


سوم -  تاجیک میدیا ، از تارگاه های دیگر در بسا زمینه ها متفاوت خواهد بود . یکی از تفاوت های اساسی تاجیک میدیا این است که این تارگاه یک مشی روشن مبارزاتی دارد و بر اساس آن در گستره های گوناگون سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و روابط انسانی تلاش خواهد کرد . ما ضد ظلم ، ضد ستمگری ، ضد بی عدالتی ، ضد فاشیزم وحشی اوغانی و  ضد جهانخواری مبارزه می کنیم ، ما برای بدست آوردن حقوق انسانی مردم زجر کشیده ی تاجیک و دیگر مردمان تحت ستم ( اوزبیک ها ، هزاره ها ، ترکمن ها ، بلوچ ها ، قرغزها ، نورستانی ها ، عرب ها ، هندو ها و دیگران ) میکوشیم   و همه فعالیت های سیاسی  - فرهنگی ما در همین راستا خواهد بود .  

چهارم – این یکی از برجسته ترین خصوصیات تاجیک میدیا خواهد بود  که با تمام انواع و رنگ ها و شکل های فاشیزم اوغانی ، سرسختانه و قاطعانه می ستیزد  و مبارزه با فاشیزم اوغانی یک رکن اصلی و اساسی کار این تارگاه می باشد . ما دشمن درجه یک و دشمن بسیار خطرناک مردم خویش ، همین فاشیزم اوغانی را میدانیم که تفکرات پوسیده اش امروز – بد بختانه -  ذهن بسیاری از جاهلان و همچنان ذهن اکثریت به اصطلاح تحصیل یافته گان اوغان ( پشتون ) را فتح کرده است . تفکر فاشیستی و عظمت طلبانه ی اوغانی ، مانند یک رشته ی منحوس و سیاهی است که همه احاد و اجزای جریان سیاسی اوغان ها - از راست روانش گرفته تا چپ روانش – را به شکل های مختلف و گاهی با ظرافت های خاص به هم پیوند میدهد و زمینه های تباهی هرچه بیشتر مردم ما را فراهم می سازد .

امروز از ملاعمر تا سلیمان لایق ، از مولوی حقانی تا اسماعیل یون ، از گلبدین حکمتیار تا عثمان روستار تره کی ، با رشته فاشیزم اوغانی و عظمت طلبی قومی خویش ، به هم پیوند دارند و در امر احیای حاکمیت مطلق قوم خود دریک صف واحد قرار دارند و متاسفانه بسیار وقت ها کسانی از مردمان تاجیک و اوزبیک و هزاره و غیره  را هم به نام های وحدت ملی ، جهاد فی سبیل الله  و مبارزه طبقاتی و چه و چه های دیگر می فریبند و به چلم برداران خود تبدیل میکنند و از ایشان وقیحانه استفاده می نمایند . ما دبیران و دست اندرکاران  تاجیک میدیا ، هیچ گونه توهمی در مقابل جریان سیاه و وحشت آفرین فاشیزم اوغانی نداریم  و بر ضدش به هر شکل ممکن می رزمیم  و هر نوع سازش و کرنش و تسلیم طلبی در برابر این جریان ضد بشری را محکوم می کنیم .

پنجم – ما میدانیم که فاشیزم اوغانی همیشه پشتگاه های خارجی داشته است و همین امروز هم از برکت نیروی باداران خارجی شان توانسته اند تمامی دستگاه حاکمیت را در اوغانستان غصب کنند و خود را به تدریج بر مقدرات کشور مسلط گردانند . مبارزه با فاشیزم اوغانی و سلطه ی نامشروع  اوغان شاهان ، بدون مبارزه با جهانخوارانی که از ایشان پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی می کنند ، ممکن نمی باشد. این جهانخواران بیرونی بوده اند که همیشه عظمت جویان اوغان را بر گرده ی مردم بینوای ما سوار کرده اند .

در گذشته ها انگریز ( انگلیس ) آن کار را کرد ، امروز امریکا و دیگر همدستانش میخواهند که برای حفظ منافع شوم و شیطانی خود ، یک مشت جاهل و درنده و وحشی و عظمت طلب و فاشیست را که به قوم خاص اوغان تعلق دارند بالای مردم خسته از جنگ و تباهی کشیده ی ما حاکم گردانند . ما دبیران و دست اندرکاران تاجیک میدیا ، باور راسخ داریم که هیچ کشور خارجی و به ویژه کشورهای جهانخوار و امپریالیستی امریکا و همدستانش به خاطر بهروزی مردمان ما به این کشور و آن کشور لشکر کشی نمی کنند ، بلکه منافع حریصانه و غارتگرانه ی خود شان است که آنها را به حرکت می آورد و باعث بربادی و ذلت مردمان مظلوم و محروم کشور های دیگر می گردند . منافع جهانخواران غربی و فاشیزم اوغانی در اوغانستان به طور خاص و جدایی ناپذیری بهم گره خورده است که هیچ گریه و زاری و آستان بوسی نمیتواند اثری منفی بر یگانه شده گی منافع امپریالیزم و فاشیزم اوغانی داشته باشد .

کسانی که از اقوام غیر اوغان  فکر میکنند امریکا و انگلیس به سربراه بوده گی ایشان اهمیت قایل میشود و آنها را هم در معادله های سیاسی یک طرف قضیه خواهند دانست ، به شکل ابلهانه ی خود را می فریبند.  در همین هفت سال که سپری شد خود را فریفتند ، حالا هم با حماقت بی مانند به کرامات امریکا و شرکا امید بسته اند و دست زیر آلاشه نشسته اند که ملاعمر و گلبدین و حقانی و احدی و کرزی و زی های دیگر باز بیایند و از شهر ها و قریه ها و دره های شان دریا های خون را جاری سازند . آنچه که جهانخواران را در اوغانستان خطرناک تر ، مضر تر و تباهی آورتر از حد معمول می سازد ، تبانی و همجوشی و همنوایی شان است با فاشیزم  وحشی ، درنده ، تاریخ زده ، غرق در جهالت و در عین حال دکتورا دار و پروفیسوری دار اوغانی می باشد. فاشیست های نکتایی پوش آمده از دانشگاه های واشنگتن و سوربن و جای های دیگر را با ملاها و چلی های  لنگوته دار و پتو پوش ، یکجا ساخته اند ،  یکی خنده بر لب ، دیگری بم در کف ، در سایه ی قدرت امریکا و انگلیس ، در عین جنگ های زرگری ،  در حال عملی ساختن نقشه های بسیار خاینانه و ضدبشری در اوغانستان و منطقه می باشند. تاجیک میدیا ، در برابر چنین یک نیروی اهریمنی در حد توان مبارزه خواهد کرد .

ششم -  یکی از رسالت های اصلی تاجیک میدیا این است که در مورد تاریخ ، زبان ، فرهنگ ، سرگذشت و سرنوشت مردم قهرمان و دلیر تاجیک ، روشنگری نماید . ما میکوشیم تا حدی که امکان دارد همه نبشته ها ، فلم ها ، گفتگو ها ، پژوهش ها و کوشش های را که در زمینه ی تاریخ ، فرهنگ ، زبان و مبارزات تاجیک های جهان صورت گرفته و میگیرد ، در تاجیک میدیا گرد آوریم و به دسترس جوینده گان این عرصه ها قرار دهیم .

هفتم – ما همه دبیران و دست اندرکاران تاجیک میدیا ، بدون استثنا ء ، تاجیکیم و به تاجیک بودن خویش افتخار می کنیم و از کسی هم به خاطر اینکه خود را با هویت قومی مان مشخص می سازیم معذرت نمی خواهیم . تاجیک بودن ما ، هیچ ربطی به نژاد گرایی ندارد و ما به مردم تاجیک به عنوان یک نژاد ویژه نگاه نمی کنیم . بلکه ، تاجیک ها نیز به نظر ما  مانند همه مردمان دیگر یک گروه قومی خاص اند که زبان و فرهنگ و ارزش های معین خود را دارند که ایشان را از دیگر گروه های قومی متمایز می سازد . تاجیک ، یک نام است که بر یک گروه معین مردم  اطلاق می گردد و این مثل هر نام گذاری دیگر است که انسان ها بر اشیا ء و پدیده های بیشمار دیگر نام میگذارند تا یک شی یا پدیده را مشخص سازند . نژاد پرستی ، نژاد باوری ، گرایش های نژادی ، به هر شکل و رنگی که باشند ، از نظر ما ، همه پوچ و پوسیده می باشند که باید علیه شان مبارزه صورت گیرد . امروز هر کودک دبستانی هم میداند که افسانه نژاد ها ، یک افسانه پوچ و خیالی  است . دانش امروز روشن ساخته است که چیزی به نام "نژاد" اصلا  وجود ندارد و نژاد پرستان خطرناک ترین تقلب کاران تاریخ بشر بوده اند .

ما از دریچه ی تمدن ، فرهنگ و تاریخ به مساله ی قومی نگاه می کنیم و پاسداری از هویت و فرهنگ و زبان و دیگر ارزش های پسندیده ی قومی را حق مسلم گروه های انسانی میدانیم . هر حرکت و تلاش و کوششی که در جهت محو و حذف و نابودی هویت ، زبان و فرهنگ یک قوم از جانب قوم دیگر صورت گیرد ، از نظر ما جنایت بوده و حرکت ضد بشری محسوب میگردد. تغییر و دگرگون شونده گی و تکامل طبیعی هویت ها ، زبان ها و فرهنگ ها را هیچ کسی مانع شده نمی تواند ، اما کسانیکه میخواهند به خاطر غالب ساختن و تک تازی زبان و فرهنگ و ارزش های قومی خود ، هویت ها و فرهنگ های دیگر را منهدم سازند ، همه جنایتکارانی اند که باید رسوا شوند و در برابر شان مبازره ی آشتی ناپذیر داشته باشیم .

هشتم – همانگونه که ما خود از تبارز هویت قومی خویش نمی هراسیم و به آن می بالیم و تارگاه های " تاجیکم " و  تاجیک  میدیای خود را ساخته ایم  ،  از هم میهنان عزیز تحت ستم  دیگر خویش هم میخواهیم که تابوی حاکمیت و تبارز یک قوم خاص را بشکنند و به نام خود تبارز کنند و تارگاه ها و پایگاه های سیاسی و فرهنگی خویش را بسازند . چه خوب خواهد شد که ما در پهلوی تاجیک میدیا ، تارگاه های هزاره و اوزبیک و ترکمن و بلوچ و دیگر و دیگر را هم داشته باشیم . کجایند بلوچ ها ؟ چه داریم به نام شان ؟

کجایند ترکمن ها ، کدام نشریه ، رادیو ، تیلویزیون ، تارگاه به نام شان داریم ؟

دیگران چرا باید همیشه در زیر خاک پنهان باشند ؟

فقط اوغان ، اوغان ، اوغان باشد و بس ؟

پشتو تولنه ، پشتون ژغ ، پشتنی تجارتی بانک و هزار پشتنه و پختانه ی دیگر باشد ، اما اگر کسی دیگر آمد  و نام خود را بلند صدا کرد و حضور خود را آشکارا اعلام نمود ، لعن و نفرین شود ؟

اصلا چرا باید این قابل بحث و تبصره باشد که آن کسان به نام تاجیک یا هزاره یا اوزبیک و یا یک نام دیگر چیزی دارند . آخر این وضع ، این تفکر خرافی و پوچ که فقط اوغان ( پشتون ) حق تبارز دارد و دیگران این حق را نباید داشته باشند  تا چه وقت بر ذهن ما حاکمیت داشته باشد ؟

مگر پشتون از آسمان آمده است که ما نیامده ایم ؟

البته باید بگوییم که عزیزان هزاره ی ما در این راه پیشگام بوده اند و مدتها قبل به نام خاص " هزاره " پایگاه ها و تارگاه های خویش را ساخته اند که یک کار خیلی عالی و برای دیگران  روحیه بخش بوده است . دیگران هم باید چنین کنند و در میان تارگاه های ما باید همکاری ها و همنوایی های لازم و ضروری ایجاد شود تا بتوانیم در برابر وحشت ِ فاشیزم اوغانی متحدانه پیش برویم .     

نهم – هر چند که تاجیک میدیا ، به نام تاجیکان است و به طور اساسی برای خدمت به مبارزه ی انسانی این قوم شریف ساخته شده است ، اما این تارگاه با نگرش خشک سکتاریستی و صرف به دور خود پیچیدن جور نمی آید . ما میخواهیم که تاجیک میدیا ، محلی برای تجلی دید گاه و تحلیل های انتقادی و علمی اندیشمندان اقوام تحت ستم دیگر هم باشد . قبل از این نوشتیم و باز می نویسیم که تاجیک میدیا ، تارگاه ی است که در عین تعلق داشتن به تاجیک ها ، به اوزبیک ها ، هزاره ها ، بلوچ ها ، ترکمن ها ، نورستانی ها و دیگران تعلق دارد . از خامه داران و هنرمندان این مردمان شریف تمنا داریم که تاجیک میدیا را از آن خود بدانند و آثار شان را جهت نشر به ما بفرستند . این را هم باید بنویسیم که  اگر در آسمان الماسک شود و در زمین زلزله و از این میان یک صاحب نظر اوغان ( پشتون ) هم سر برآورد و در مقابل فاشیزم منحوس قوم خود صادقانه و بدون اگر و مگر  بایستد وسخن حق و عدالت را بنویسد و از حق مردم تحت ستم تاجیک و اوزبیک و هزاره و دیگر و دیگران دفاع کند ، ما با افتخار آثارش ( چه صدا ، چه تصویر ، چه نبشته ) را در تاجیک میدیا نشر خواهیم کرد . اما به هیچ صورت و به هیچ قیمت اوغان بازی را در تاجیک میدیا به راه نخواهیم انداخت .  

دهم – در اوغانستان ، در دوران جهاد ضد روسی ، اشتباهاتی رخ داد و کشت و کشتار میان احزاب و تنظیم های که به این قوم و آن قوم مربوط بودند  به وقوع پیوست . زخم ها زده شد ، خون ها ریخت و هنوز هم  تازه گی آن زخم ها احساس می شود . اما ، امروز ، روز دیگر است . شرایط در اوغانستان هزارها مرتبه وخیم تر و مرگ آور تر از آن سالهاست . حالا ، ما همه مردمان تحت ستم ، همه غیر پشتون های که خطر فاشیزم اوغانی را با گوشت و پوست احساس می کنند ، برای نجات خود ، برای موثر بودن مبارزات خود ، برای رسیدن حقوق خود ، برای دفع تجاوز دشمن مشترک ، باید برای متحد شدن خویش تلاش کنیم و به جای چوب زدن به زخم های گذشته ، در غم  جلو گیری از شمشیری باشیم که به بسیار زودی گلوی همه ی ما را با بیرحمی فراموش ناشدنی خواهد برید . دیگر راهی برای ما وجود ندارد غیر از همدلی و  اتحاد و کار مشترک در همه سطوح و گستره ها ی که برای ما ممکن است  .

ما دبیران و دست اندرکاران تاجیک میدیا ، از همه نخبه گان و دلسوزان اقوام تحت ستم میخواهیم که دست به تخریشات و تخریبات و زخم گشایی ها نزنند و آرزوی دشمن مشترک ما را بر آورده نسازند . فاشیست های اوغان ، به هزار خدعه و نیرنگ تلاش دارند که زخم های ما را همچنان خونچکان نگهدارند و ما را به جان یکدیگر اندازند ، تا خود با خاطر راحت همه ی ما را یک یک از پا در آورند و خود به مقصد شوم خویش رسند . این واقعا شرم آور است که در شرایط چنین حساس و مرگ آفرین ، ما فاشیزم اوغانی را ، باداران جهانخوار شان را که سبب بربادی ما میشوند ، جنرالان محیل پاکستانی را و دشمنان رنگا رنگ دیگر مان را ، بر جای بمانیم و به جان هم بیفتیم و دعوا های بیهوده و بی حاصل را به راه اندازیم .

یازدهم – چنانکه قبل از این هم یاد آور شده ایم ، تاجیک میدیا ، تنها و تنها به تاجیک های اوغانستان نظر ندارد . بلکه تاجیک های کشور های دیگر نیز در این تارگاه نقش دارند و تاجیک میدیا تارگاه ی همگانی تاجیک های جهان می باشد که در بخش های گوناگونش ، زبان و هنر و موسیقی  و فرهنگ و تاریخ  آنها تبارز داده خواهد شد . به زودی یک بخش پارسی سیریلیک  نیز در تاجیک میدیا افزود میگردد  که در آن همه مطالب به دبیره ی ( خط ) سیریلیک برای عزیزان ما در تاجیکستان نشر خواهد شد . چون در تاجیکستان بسیاری مردم در اثر سیاست های خاینانه ای دولت اتحاد شوروی سابق از خط مروج جهانی پارسی محروم ساخته شده اند و حالا به دبیره ی روسی میخوانند و می نویسند .

دوازد هم –  این همه سخن مهم را نوشتیم ، اینرا هم باید نوشت که تاجیک میدیا نمیخواهد  هر نوشته ی  خوب و خراب از هر نویسنده و نانویسنده ی را صرف به خاطر خوشی فرستنده گانش ، نشر کند.  به ویژه در زمینه شعر ، مسوولین تاجیک میدیا بیشتر از مطالب دیگر سختگیر می باشند . حقیقت این است که ما در تمام اوغانستان – سوگمندانه -- از چند شاعر واقعی که بتوان نام " شاعر " را بر آنها نهاد بیشتر نداریم . ما از عزیزان با احساس و دوستانی که دردی دارند و فریادی از دل داغ دارشان بیرون می آید ، دوستانه خواهش می کنیم که  بهتر است به شکل نثر زیبا آن احساسات و درد های خود را بیان کنند . این گلگل میری و شلوغی و بی بند باری که در عرصه ی " شاعری " به چشم میخورد ، حیثیت و آبرو و نام  گهرنشان شعر را به خاک سیاه میکوبد . اصلا چه ضرور است که همگی ما " شاعر " باشیم بی اینکه در راه شعر توان گام نهادن را داشته باشیم ؟ ما صادقانه حضور عزیزان عرض می کنیم که همین که به ما حق نثر نوشتن هم داده میشود و نوشته های ما چپ و راست در تارگاه و نشریه  ظاهر می گردد خودش کلان – چه بگوییم – ظلم است . ظلم و بی توجهی و بی مسوولیتی را بیشتر از این حدی که است نکنیم . از همه عزیزانی که این حرفهای ما به دل شان نمی چسپد پوزش می طلبیم ، اما گاهی انسان ناگزیر میشود که حقایق را ولو خیلی تلخ هم باشد به دوستان بگوید و ابهام را برطرف سازد.  همچنان ، ما گمان نمی کنیم که نشر یک نوشته در عین زمان در همه تارگاه ها ، یک کار درست و ثمر بخش باشد. به ویژه که ما تازه پا به عرصه فعالیت نهاده ایم و عزیزان دیگری قبل از ما در این راه زحمت کشیده اند و مطلوب نخواهد بود که ما هم عین مطالبی را نشر کنیم که آنها نشر می کنند . حقیقت این است که به علت همین نشر همزمان یک مطلب در تمام تارگاه ها ، تنوع و رنگا رنگی از فضای انترنت در حوزه ای تارگاه های همدیاران ما ، کاملا رخت بربسته  و گم شده است . به همین دلیل ، ما یک تعداد از نوشته های را که برای ما فرستاده شده بودند و در عین زمان در تارگاه های دیگر هم نشر شدند ، نشر نکردیم و یک اندازه باعث رنجش دوستانی که مطالب را فرستاده بودند شدیم . باوصف این ، ما به این کار اصرار خواهیم ورزید و در پی آنیم که تاجیک میدیا ، نویسنده گان خودش را داشته باشد که مطالب شان به صورت عموم در همین تارگاه برای بار اول نشر شود و اگر به علت خوبی مطالب ، به تارگاه های دیگر هم راه یافتند و اقتباس شدند ، مانعی نخواهد داشت . در همین حال ، وقتی یک مطلب در یک تارگاه دیگرنشر می شود و ما می بینیم که نشر آن در تاجیک میدیا هم ضروری است ، آن را از تارگاه های دیگر برمیگیرم و با ذکر منبع اصلی اش در تاجیک میدیا نشر می کنیم .  

سیزده هم -  تارگاه های " تاجیک میدیا " ، " تاجیکم " و " فرا تر از مرزها " هرسه تارگاه های همراه  و همکار اند ، اما تارگاه وزین " فرا تر از مرز ها " چند گام پیش تر از دو تارگاه ی دیگر است و ما نمی خواهیم که حضور ما در کار تارگاه " فرا تر از مرزها " تاثیر منفی داشته باشد . ما نمی خواهیم که نویسنده گان تا کنون همکار با " فرا تر از مرزها " به تاجیک میدیا بپیوندند و یا نوشته های خود را در عین حال به هردو تارگاه بفرستند . از همین سبب بود که ما نوشته های بعضی از دوستان بسیار عزیزمان را در تاجیک میدیا نشر نکردیم چون میدانستیم که آن نبشته ها در " فراتر از مرزها " نیز نشر شده یا نشر می شوند . امید که دوستان عزیز این نکته را مد نظر داشته باشند و از ما دلگیر نشوند

چهارده هم – از جانب دبیران تارگاه " تاجیکم " و تاجیک میدیا ،  از تارگاه های " خاوران " ، " کوفی " ، " خراسان زمین " ، " فراتر از مرزها " ، " آریایی " ،  " جاودان " ، " سرنوشت " و دیگرانی که  اعلامیه های ما  را نشر کردند و برای معرفی این تارگاه ها مطالبی نوشتند ، خیلی تشکر می کنیم . امید است که دوستی ها و همدلی های ما روز به روز افزون تر و محکم تر گردد تا همه در کنار هم بتوانیم خدمتی به مردم بدبخت شده ای خویش انجام دهیم .

از دوست عزیز آقای  عصر دولتشاهی بی نهایت سپاسگزاریم که قلم رنجه نموده شرح مفصلی در باب تاجیک میدیا نوشتند که ما آنرا از تارگاه وزین سرنوشت برگرفتیم و در تاجیک میدیا هم نشر کردیم . اینگونه حرکت های دوستانه است که اعتماد و همدلی را در میان ما بارور تر و عمیق تر می سازد و تاثیرات نیک و ماندگاری برجای میگذارد.

قابل یاد آوری است که دوستان زیاد دیگر هم  با ما همکاری و  ابراز همبستگی کرده اند که از ذکر نام همه ی شان پرهیز می کنیم  . بزرگوارانی از جامعه ی تورک تباران میهن ما نیز با ما تماس گرفتند و همبستگی خویش را با محبت بیکران بیان کردند که ما قلبا از ایشان ممنونیم و امید داریم که این رشته ها هرچه محکمتر و قوی تر گردد و ما با هم بتوانیم در برابر هجوم لجام گسیخته ی فاشیزم اوغانی سدی ایجاد کنیم و توطئه های خائنانه ی شان را رسوا و نقش بر آب سازیم .

پانزده هم – از یاران و همراهان عزیز ما در ایران و به ویژه از سروران مهربان در " پایگاه  تاریخ و فرهنگ ایران بزرگ " بی حد سپاس گزاریم که گشایش تاجیک میدیا را با مهر بسیار شادمانه استقبال کردند و با پیام های شورانگیز شان ما را افتخار بخشیدند . ما اطمینان داریم که همکاری این پایگاه ی همباور ، نقش موثری در راه باز وصل کردن مردم حوزه ی تمدنی پارسی و اتحاد همگانی ما خواهد داشت . ما کار و تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر دست اندر کاران آگاه و اندیشمند " پایگاه تاریخ و فرهنگ ایران بزرگ " را به دیده ی تحسین می نگریم و به همکاری امید بخش ایشان ارزش بسیار قایل می باشیم . از همه عزیزان و خواننده گان تاجیک میدیا میخواهیم که از طریق پیوندی که در برگ نخست تاجیک میدیا درج است به " پایگاه تاریخ و فرهنگ ایران بزرگ " نگاه کنند و از نبشته های بسیار ارزشمند آن بهره ور گردند .

شانزده هم -  یاران تاجیک ما از تاجیکستان نیز همکاری های بی شائبه ی با تاجیک میدیا و تاجیکم داشته اند که از ایشان بسیار تشکر می کنیم . ما به زودی ممکن ، مشکل خط سیریلیک را برطرف خواهیم ساخت تا راه مفاهمه و همکاری بیشتر گشوده شود و عزیزان ما در تاجیکستان و اوزبیکستان نیز بتوانند از مطالب تارگاه های ما مستفید گردند. ما برنامه های خیلی مفید و عالی را در رابطه با عزیزان مان در تاجیکستان روی دست داریم که بزودی ممکن پیشکش خواهند شد .

هفده هم -   کوشش بسیار داشته ایم که " رادیو صدای تاجیک " و " تیلویزیون جهانی تاجیک " را هرچه زودتر فعال سازیم ، اما به علت مشکلات تخنیکی هنوز قادر به آغاز برنامه های رادیویی و تیلویزیونی خویش نشده ایم . کار در این زمینه جریان دارد و اگر خدا بخواهد تا چند هفته ای دیگر " رادیو صدای تاجیک " به کار آغاز خواهد کرد . این رادیو برنامه های زنده  خواهد داشت  و در بر گیرنده ی مطالب گوناگون خواهد بود .

ما در خدمت مردم شریف خویش ، چه در داخل کشورهای مان و چه در خارج از آن ،  برای عدالت و آزادی می رزمیم . هرچند که امکانات ما محدود و ناچیز است ، اما ایمان و اراده ی ما محکم و استوار می باشد که خاک باد ها و توفان های هرزه ی ستم کاران و قبیله پرستان و جهانخواران ، خم و خورد ما نخواهد ساخت . ما عاشقانه در راه بهروزی مردم خویش گام می نهیم ، شما عزیزان هم با قلب صاف ، با بیان روشن ، با روحیه ی بلند ، به ما بپیوندید ، تا در برابر ظلم و جهالت و دهشت افگنی ، در برابر فاشیزم خون ریز اوغانی ، در برابر ستم و جهانخواری ، بایستیم و برزمیم. این باد و چنین باد .

 

یادداشت : این نوشتار با اندک دگرگونی بار دیگر  این جا نشر گردید . در نشر قبلی اش تفاوت های بسیار کوچکی به چشم می خورد  .

نظرات   

 
0 #1 بهزاد 1391-08-08 19:39
سلام واحترام خدمت مسؤلین محترم تاجیک میدیا ، من جدیدن با تاجک میدیاآشنا شده ام خواستم منحیث یک خوانندهء سایت ، نخست اظهار قدردانی از خدمات شما نموده و بعد نظرم را از روی نیات نیک خدمت تان ابراز نمایم ، جهت زینت ظاهری صفحه بهترخواهد بود که رنگ سیاه که از هر نگاه زشت است و بشکل چوکات صفحه نمایان است ، به رنگ سبزء خیره ویا کدام رنگ مورد پسند تان تبدیل نمایید ، دوم اگر سرخط های مضامین و مطالب را در کنار راست صفحه زیر همدیگر بگذارید و در وسط کلیپ هازیر همدیگر و در کنار چپ فهرست مطالب در جایکه فعلن قرار دارد ، بهتر است و سوم اینکه شما بهتر میدانید که ما همیشه درتقویم سال یا جنتری ، حمل ثور جوزا و..... را داشته ایم که برای همه گان آشنا، قابل فهم و قبول شده است فکر میکنم به نامهای که در ایران مروج است برای هموطنان ما کاملن نا آشنا بوده وهم ضرورتی وجود ندارد و علاوه بران برای قوم فاشیست اوغان ، وسیلهء سوی استفاده است با احترام مکرر .
بهزاد
بازگو کردن
 
 
+3 #2 علیرضا 1391-11-08 05:04
درود بر برادران مبارز تاجیک...
آغوش سرزمین و ملت بزرگ ایران به روی شما فرزندان غیور همواره باز است و امید است با همبتسگی و کوتاه کردن دست استمارگران غربی مسیر تمدن ساز فلات ایران احیا گردد...
موفق باشید
بازگو کردن
 
 
+1 #3 رضا 1391-11-25 07:36
از دیدن سایت شما بسیار خوشحال شدم. با امید به وارستگی کامل مردان پارسی زبان ایران زمین- از خراسان تا خوزستان
بازگو کردن
 
 
+1 #4 ارش 1392-03-24 20:43
درود بر شما درود بر سرزمین اریانای بزرگ
بازگو کردن
 
 
-1 #5 شاهین 1392-06-19 09:15
با درودهای گرم ، دیدگاه هایتان بسیار ستودنیست، اما برداشت شما را در باره ی "نژاد" برآیند سالها بدنامی، ناکامی و سرکوب این واژه ی زیبنده ی پارسی میدانم که هنوز در پیچاخم تنگناهای تاریخ سرگردان و در دهلیز بی فرهنگیها کماکان ننگین است...! نژاد را شما نیز در گزارشتان ستوده و بدان میبالید، تنها با پوششی کوچکتر زیر نام "قوم" از آن میگذرید. بگذارید لختی ژرفتر به این واژه ی زیبای کهن که سر مایه ی نخست اسپهبَدِ سخن (فردوسی بزرگ) است بیندیشیم، از ابراز واژه ی با شکوه نژاد نهراسیم، تبلیغات پر سر و صدای انگلیس و امریکای پس از جنگ دوم جهانی را چندان ارج ننهیم و در راه یکپارچگی نژادی همه ی تیره های چالاک فلات ایران بکوشیم که زیست سرفرازشان را من تنها و تنها در گروِ همبستگی دودمانهای تاریخی آن به گِرد یک درفش نژادی میبینم.

پیروزی ها آرزوست. شاهین اسپهبدی
بازگو کردن
 
 
0 #6 توریالی رها 1392-09-15 05:41
سلام به همه شما خوبان تمنا دارم همه شما در سایه الطاف الهی بوده باشید !
ابتداء چند خاطره ، یک روز دفتر کارم کار میکردم که یک پشتون افراطی در صحبت که با یک همکار ما داشت گفت زمانه تغیر کرده حالا در منظقه ما هزاره ها گشت و گذار میکنند بدونن ترس ، من که کمی بلد بودم به زبان پشتو پرسیدم چرا مگر هزاره انسان نیست جواب داد اینکه است یا نه خوب نمیدانم اما در منطقه ما جرئت نداشتند بایند حالا محسنی روبروی لیسه حبیبیه مسجد ساخته که قابل قبول نیست در جواب گفتم مگر مسجد برای چیست گفت نمیدانم ، بهر حال آنقدر این لجام گسیختگان تاریخ بر همان حکومت استبداد خود حاکمیت داشتند که به گفته استاد دای فولادی در مناطق تاجک نشین و هزاره نشین حتی محض که طفلا را به بترسانی که بگوی هله بچین چُپ باش سگ آمد در عوض اینگونه بوده( هله بچین چپ باش اوغان آمد) خدارا شاکریم که به همت ولای شما در عرصه شناخت فرهنگ بهتر مان این ویبسایت را ایجاد کردید که همه بدانند بالاخره آن دوازده قبیله گم شده از کجا آمده اند و تحقیقات DNA که سازمان موساد در افغانستان صورت گرفت کارش به کجا رسید تا همه بدانیم بهر حال امروز از این ویبسایت دیدن کردم خیلی خوشحال ام اگر امکان داشت در همه شبکه های اجتماعی لینک این ویبسایت را اطلاع رسانی کنید به امید مؤفقیت بیشتر همه شما تا درود دیگر بدورد
بازگو کردن
 
 
0 #7 نصرالله نیک‌فر 1394-01-23 06:06
مهر و درود پیشگاه شما
گرچند به این تارگاه زیاد سر زده ام اما مرامش را نخوانده بودم. بسیار خرسند هستم ازین گام فرخنده و سبزتان، این نقش گام های شما چنان چراغی در تاریگی های ستم زده گی و ستم کشیدگی مارا راه نشان خواهد داد و از استبداد هژمونی که گاهی در زیر لنگی، گاهی در زیر جامه، گاهی در سر منبر و گاهی در لابلای متون دینی پنهانش کرده اند چهره نمایان می کند و مارا به کام مرگ و فریب ها می کشاند رهاخواهد کرد و شناخت مارا ازین چهره نمایی ها و دایه سازی ها امروزین و اقعی خواهد کرد. دست تان بلندتر و کارتان بردوام بادا به امید همبستگی کامل ما
بازگو کردن
 
 
0 #8 فهیم 1394-09-18 06:07
یک درد دلی از من امید وارم این مطلب را در صفحه اصلی تاجیک مدیا نشر کنید.

ملت تاجیک در شُرف نابودی
بدون مقدمه با هزاران دریغ و درد باید بگوییم که وضعیت ملت تاجیک؛ آره ملتی که روزی آسیا به نام و عنوان او و علیسنا و مولانا و فردوسی و ... او شناخته می شد، امروز در بدترین وضعیت و خطرناکترین موقعیت قرار گرفته است. پشتونیزم با تبانی با صهیونیزم جهانی گاهی به شکل و شمایلی کمونیست در قامت حفیظ الله امینِ خونخوار و گاهی با قیافه ملاعمر در لباس طالبان وحشی و گاهی در چپن کرزی فاشیست و امروز با خنجر داعش همیشه برای قومیت و قبیله خود کار کرده و تمام بسترهای قدرت و ثروت را از دیگران قبضه کرده است. هیچگا پشتونها چه کمونیست و طالب و چه دموکرات و داعش؛ منافع قبیله خودرا فراموش نکرده و همیشه در هر زمان و موقعیت برای پشتونها و حذف دیگران مخصوصا تاجیک ها پرداخته است. از شهادت سردارجهاد و مقاومت مسعود تا شهادت استادشهید ربانی و مارشال فهیم و تا حذف فزیکی سرداران و جنرالان کار کشتهء تاجیک چون سیدخیلی، شاه جهان، داود، کاظمی و غیره همه برای نابودی و اضمحلال تاجیک صورت گرفته است. ادامه در نظر بعدی
بازگو کردن
 
 
0 #9 فهیم 1394-09-18 06:08
ادامه نظر قبلی
هم اکنون نیز مثل همیشه تاجیک هدف اصلی تیر و توطئه های قبیله است که متاسفانه در این اواخر با ترور نخبگان علمی تاجیک مثل سالم وحدت، احمدسعیدی، جاوید کوهستانی؛ عملی شدن سناریوی «نابودی تاجیک» شدت و قوت گرفته است. درد آور تر از همه اینکه حتی فاشیزم ملعون یک ورزشکاری که افتخارات ملی آفریده است را هم قبول ندارد؛ به نثاراحمدبهاوی نیز حمله تروریستی کردند. ولی ملت تاجیک همیشه صاف و صادق هم کمونیستش با کمونیستها، مجاهدش با مجاهدین و دموکراتش با دموکرات ها تا پای جان فداکاری کردند و فریب حزب و مذهب و عقیده را خوردند. در حالی دیگران حتی هزاره ها و ازبیک مثل پشتون ها یک خط قرمز دارند که آن هم قوم و قبیله اش است و این قوم و قیبله برای آن ها از مذهب و حزب و از همه چیز مقدس است. وقتی هزاره ها برای زبان هزارهگی که اصلا زبان نیست یک لهجه خاصی از زبان پارسی است این همه کتاب و مقاله می نویسند و زمانی که بزرگان پشتون خلاف همه اصول اسلامی ادعا می کنند که «موسی در کوه طور پشتو گفته است» همه بیانگر این است که عقل به سر این مردم آمده و مثل ما خودشان را ناحق ناحق قربانی چیزهای دیگر نمی کنند و بزرگترین هدف شان خط قرمز های تباری شان است. ولی این ما تاجیک ها هستیم که از گویش زبان مادری مان که زبان دوم اسلام است شرم می کنیم و گاهی غرق آرمان کمونیسم شدیم و روزی در عشق جهاد و حکومت اسلامی سوختیم و گاهی دل به دموکراسیی دادیم که در رأس آن یک پشتون دو آتشه طالب و قبیله گرا(کرزی)حاکم بود. بهتر است جوانان و نخبگان تاجیک فکری بکنند و نگذارند زنجیره ی کشتن و ترور، از رهبران و نخبگان نظامی این ملت، به نخبگان و فعالان فرهنگی و علمی این مردم عبور کند و افتخارات و تمدن هزار ساله آن ها در معامله ها سیاسی چند نامرد نابود و ناپدید گردد. فهیم تاجیک نیا
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید