سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط بامیکا پرس
اخبار
نمایش از 22 بهمن 1394
پرینت

مردی که به خاطر تاجیک بودن زنده به گور شد !

نبشته از : بامیکا پرس .

امین جان، باشنده مرکز بامیان بخاطر دفاع از زمینش زنده در تهداب زمینش دفن شد
بلند می گفت: این جا زمینم هست، خانه ام هست اجازه نمی دهم غصبش کنید!


خوانی نام از نزدیکان خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری، تیله اش داد، با غضب گفت: توره ده طوی(عروسی) نمی مانه میگی پهلوی شاه میشینم. برو گم شو!
از مقاومت نه ایستاد، اراده اش را محکم کرد،به یاد سخن پیامبرص افتاد، مرگ در راه دفاع از ملک و ناموس شهادت است. ایمانش قوی تر شد و دوباره قدمش را جزم کرد، آهسته با خود گفت، مرگ بهتر است از ذلت. با جرات تمام به سوی غاصب رفت و گفت: تمام ملکیت ما مردم را ده ها شهرک ساختین، فروختین و آبادی کردین کفایت نکرد؟ با نهیب تمام بالایش صدا زد، چپ شو احمق!
خموش نشد و ادامه داد: حق ماست، زندگی ماست، ما هم انسانیم، خیر اس که تاجیکیم به تاجیک بودنم می بالم، اما زمین من مال خودم هست، جمع کنید وسایل تان را، بروید یاالله!
با غرور چند نفره، در تهدابی که کنده بودند، تیله اش دادند، بعد گفت دفن کنید تاجیکه! خاک و سنگ رویش روفته شد، نجوایش با خدا بود، خدایا گناه ماچیست؟ خدایا تاکی ظالمان را اجازه میدهی زندگی، زمین و حق ما را یگیرد! خاک ها روفته میشد و کسی نبود که به دادش برسد.
یادش آمد که رای داده بود تا مگر عدالت را در حق او و مرددمش تحقق بخشد، یادش آمد که به وکیلی هزاره رای داده تا مگر او همصدایش شود! یادش آمد که نفس های آخرش است، باید آخرین وصیتش را بکند، بلند فریاد زد: حق ماره بگیرید، اما روزی بچه هایم حقم را خواهند گرفت.

تاریخ رویداد: ۱۲ثور، ۱۳۹۴

جای رویداد: جگره خیل، مرکز بامیان

منبع بامیکا پرس

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید