سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط جنبش عدالتخواهی تاجیکان بامیان
اخبار
نمایش از 24 دی 1394
پرینت

یادداشت پایگاه تاجیکان : آنچه که اکنون در پیشگاه شما قرار دارد ، متن گزارش شفاهی آقای عبیدالله بارکزی است که از طرف مجلس نماینده گان افغانستان در راس یک هیات حقیقت یاب برای بررسی وضعیت بامیان تعیین شده بود. این فرد که خودش یک پشتون بارکزی است ، رفت از بامیان دیدن کرد و با مردم گفتگو ها داشت و سرانجام چشمدید خود را به طور مختصر در مجلس نماینده گان بیان کرد. خواندن این متن برای همه تاجیکان ، به ویژه به آن عده تاجیکانی ضروری است که هنوز هم برای مظلوم نمایی های هزاره ها اشک میریزند ولی از مردم تاجیک خود هیچ خبر ندارند که باند جنایتکار حزب وحدت کریم خلیلی و والی بی کفایت و انحصارگر هزاره در بامیان چه ظلم ها و جنایت هایی در حق مردم تاجیک روا میدارند و زنده گی را برای تاجیکان بامیان و نواحی آن جهنم ساخته اند.

وضع تاجیکان تحت حاکمیت غاصبانه و ستم محلی زورگویان هزاره به حدی خراب و رقتبار است که یک وکیل پشتون به حال شان گریه می کند.  ننگ و نفرین به آن کسانی باد که خود را " بزرگ " و " کلان "  و همه کاره تاجیک های افغانستان می دانند اما یک کلمه هم به خاطر مردم مظلوم تاجیک در بامیان بر زبان نمی آورند.  لطف کنید ، این گزارش را بخوانید و داوری کنید:

متن گزارش عبیدالله بارکزی رییس هییات حقیقت یاب بامیان پیرامون ظلم و ستمهای سامانمند بر تاجیکان و پشتون های این ولایت در نشست عمومی شورای ملی
بسم الله الرحمن الرحیم


ریس و وکیل صاحبان!
اول، از بامیان این جا نماینده هایش خواهرمان خانم ایلخانی، شیدانی صاحب و استاداکبری صاحب نشسته، کاشکی فکوری صاحب هم میبود. من حرفی را نمی گویم که این ها هم تایید نکنند و قبول نداشته باشند. در بامیان بازسازی نشده است، اگر شده برای عده ای محدودی شده است. برای مردم و ملت قطعا بازسازی نشده است. یک ولایت محروم و پس مانده است.
دوم، بامیان شش ولسوالی دارد، در سه ولسوالی آن تاجیکان زندگی می کنند و در سه ولسوالی آن برادران شیعه(هزاره و سادات) زندگی می کنند؛ سیغان، کهمرد و شیبر (اکثریت) برادران تاجیک ما هستند، پنجاب، ورس و یکاولنگ برادران شیعه( هزاره و سادات) ما هستند. مرکز ولایت بامیان اکثریت ملکیت تاجیکان ما هست، بخشی آن از پشتونها می باشد. ولایت بامیان بالای زمینهای تاجیک ها و پشتون ها ساخته شده است.
حالا من حقیقت های را نشان می دهم، که شما به آن حیران شوید، تصویری را که از بامیان داشتید، آنگونه نیست! در آنجا بالاتر از هفصد عریضه به ما شده است، یک ونیم سال میشود که عرایض به ما سرازیر شده است. آنجا مساله شیعه وسنی، تاجیک و هزاره، ویا هزاره و پشتون نیست! آنجا مساله حکومت و ملت است. یگ گروه خاص با استفاده از حکومت تمام بامیان را تکانید و به شعله های آتش سوزانیده است! هم هزاره، هم تاجیکان و هم پشتونها، چند مورد است، این جا وکیل صاحبان بشنوند.
آنجا یک گروه خاص چه کرده است، موضوع شهر است، هفتاد جریب زمین به حکم کرزی صاحب تبادله شده است. پول هفتاد جریب برای یک شخص، یک گروه و یک حزب مصرف شده است، نه به نشانی ملت یانشانی حکومت.نمی ترسم توسط گروه خلیلی صاحب(معاون پشین ریاست جمهوری و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان)! ببنید، مرا اجازه دهید گزارش کاری خویش را بدهم. موضوع دوم چوک الکین، بالای زمین مردم جور شده، اما زمین استملاک نشده است! مردم قباله های شرعی به دست دارند، چوک و سرکها بالای زمین های مردم رفته است، اما استملاک نشده، جای دیگر زمین های کوچی ها آتش زده شده، زمین ها غصب و چنارهایش قطع شده، کوچیان آنجا مالک جایداد خود نیستند و نمی توانند به ملک خود بروند.
موضوع دیگر منطقه و زمین های تاجیکان به نام ساحه سرخ، به نام ساحه سبز و به نام ساحه زرد، به صدها جریب زمین ازمردم گرفته شده است، بدون استملاک. از گروه خلیلی صاحب بلند منزل(هوتل غلغه آقای خلیلی) جور شده، تانک تیل جور شده است. اما برای تاجیکان چوپ فروشی اجازه نیست، ترکاری فروشی اجازه نیست. بیست و یک مورد کلب و فیلم مستند همراه خود آوردیم. همراه یازده هزار نفر نشست کرده ایم. گپ شهرک حاجی عیان، که او دولتی ثبت محفوظ از ستره محکمه دارد و قباله دارد، اما حکومت محلی غیر قانونی آن را بند انداخته است. او فرار هم هست، چون هشت صد لک افغانی از مردم پول گرفته است.
دیگر به نام بودا، به نام یونسکو از مردم صدها جریب را گرفته و بند انداخته است. که این ساحه یونسکو است، مهربانی کنید زمین را استملاک کنید، ساحه سزخ بسازید، استملاک کنید ساحه سبز بسازید، این گونه موردها زیاد است.
انجا به نام شبکه عدالت خواهان بامیان، هشت ونیم صد بزرگان باما دیدار نمودند، که اکثریت آن برادران هزاره بودند، که ظلم علیه تاجیکان و پشتون ها را تایید کردند. ما هفته آینده هفت رییس را از بامیان خواسته ایم. در آجندا این بحث را داریم، وکیلان بامیان هستند، من اجرات خویش را می کنم.
فقط می خواهم این را بگویم که آنجا از طرف گروه خاص قدری ظلم شده است، که ظلم چه کفر شده است!
تشکر

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید