سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط سرور کابلی
اخبار
نمایش از 25 خرداد 1394
پرینت


رياست امنيت ملي شكار تصميم گيري هاي فردي

نبشته از : سرور کابلی
هرگاه به سير تاريخي رياست امنيت ملي افغانستان نظر انداخته شود، يكي از مواردي كه ميتوان به عنوان شاه كليد تحولات مثبت و منفي افغانستان در سه دهه گذشته و حال حاضر، از آن ياد كرد، عبارت از نقش فرد يا افراد در اين اداره ميباشد.


اگر قرار باشد اگسا زمان خلقي ها و يا خاد زمان پرچمي ها را بررسي كنيم، نا گزير از شناخت و مطالعه اسدالله سروري و دكتور نجيب الله احمدزي به عنوان افراد درجه يك آن اداره ها هستيم.
چرخه رياست امنيت ملي افغانستان به عنوان نهادي كه تهداب و اساسش همانا دستگاه هاي استخباراتي نظام هاي قبلي است، تا هنوز بيشتر توسط افراد و به طور از بالا به پايين، چرخانده ميشود. يعني روند تصميم گيري در اين اداره تا هنوز به صورت عمودي عمل ميكند تا افقي. افقي عمل كردن اداره كه بيشتر بر اساس اتكا روي توانايي هاي داخلي نهاد به لحاظ پروسونل، مسلكي بودن، تعهد، رفتار نظام مند و تصميم گيري هاي جمعي، استوار است، نسبت به عمودي عمل كردن كه بيشتر به گونهِ اجراي تصميمات از بالا به پايين است، ارجحيت دارد.
در اداره عمودي است كه افراد بيشتر بر اساس برداشت ها، رويكرد ها و برنامه هاي فردي عمل ميكنند تا منفعت جمعي و كلان ملي كه ناشي از تعقل و برنامه ريزي باشد.
رياست امنيت ملي افغانستان الي سال هاي اخير حكومت حامد كرزي آهسته آهسته جانب نظام مندي و مسلكي شدن در حركت بود كه تحولات گوناگون و به ويژه ايجاد حكومت وحدت ملي، آخرين اميدواري ها نسبت به اين اداره را متاسفانه تاريك مي نماياند.
اين كه چرا رياست امنيت ملي در اين اواخر بد عمل ميكند، يكي از دلايل آن كه متاسفانه بارزترين دليل نيز ميباشد، عبارت نقش نامحدود و نا متعارف افراد در سطوح مختلف امنيت ملي افغانستان است.
مثلاً رياست امنيت ملي به عنوان مهم ترين نهادي كه بايد هر روز در راستاي مستحكم شدن اعتماد مردم عمل كند، با بستن توافق امنيتي با پاكستان مسير خود را با راه مردم، عوض ميكند.
رياست امنيت ملي با وجودي كه پسوند ملي را با خود حمل ميكند، آنقدر شخصي رفتار ميكند كه پس از بستن توافق مبهم و نا روشن با آي اس آي، در عرض چند هفته چندين نوع موضع در قبال اين امر ميگيرد كه اين خود مصداق مثل معروف عيب سوار شدن و پياده شدن از مركب ميباشد نه چيزي بيشتر از آن.
رفتار و عملكرد هاي فردي در رياست امنيت ملي تنها در حد عملكرد سازماني خلاصه نميشود بلكه اين وضع در امر گزينش كادر ها، وخيم تر است.
مثلاً رييس جمهور يك فرد بي كفايت را به عنوان رييس امنيت ملي ميگمارد، عمل فردي و نتيجه آن امضاي توافق نامه با پاكستان. بعد رييس امنيت ملي دو تن افراد به نام هاي حشمت الله باشنده لغمان و صدام باشنده قندوز را بر اساس تصميم فردي در مهم ترين بخش امنيت ملي يعني اداره ضد تروريزم نصب ميكند. افراد ياد شده در اثر كار استخباراتي CIA با اسناد و مدارك به اتهام همكاري با شبكه حقاني بازداشت ميشوند كه دوسيه هر دو تن در حال حاضر در حارنوالي امنيت ملي در حال دوران است. اين كه حادثه بدخشان نتيجه شيرين كاري هاي آقايان حشمت الله و صدام بوده و يا انفجار وزارت عدليه، بايد رييس امنيت ملي به اين پرسش پاسخ بدهند.
رياست امنيت ملي افغانستان متاسفانه در حال حاضر درگير اجراي تصميمات فردي و شخصيِ است
رييس جمهور با گماشتن چهارتن (تصميم عمودي) كه دست كم سه تن آنان هيچگونه سابقه مسلكي و تحصيلي در عرصه استخبارات ندارد، نه تنها تعهد، تخصص و عدم وابستگي بودن كادر امنيت ملي را ضربه زده است بلكه زمينه را براي گماشته شدن جاويد ها و صدام ها در رياست امنيت ملي را فرآهم كرده است.
همانطور كه در آغاز گفته شد، شناخت نهادي كه توسط فرد نه سيستم، اداره ميشود، مستلزم شناخت فرد اول آن است.
حال براي شناخت رياست امنيت ملي، شناخت رييس امنيت ملي اجتناب ناپذير است كه عملكرد هاي اخير رييس امنيت ملي كه گوشهِ از آنها در اين جا ياد شد، اظهر من الشمس ميباشد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید